Database error: Invalid SQL: update pwn_comment set cl=cl+1 where id='3904' and iffb='1'
MySQL Error: 1142 (UPDATE command denied to user 'qdm165278526'@'115.29.106.176' for table 'pwn_comment')
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: update pwn_comment set cl=cl+1 where id='3904' and iffb='1') called at [/data/home/qxu1680270143/htdocs/includes/db.inc.php:73] #1 dbbase_sql->query(update {P}_comment set cl=cl+1 where id='3904' and iffb='1') called at [/data/home/qxu1680270143/htdocs/comment/module/CommentContent.php:54] #2 CommentContent() called at [/data/home/qxu1680270143/htdocs/includes/common.inc.php:518] #3 printpage() called at [/data/home/qxu1680270143/htdocs/comment/html/index.php:13] 网友点评--LM创意婚礼平台
网站标志
商品搜索
您好!欢迎光临LM创意婚礼平台 
点评详情
发布于:2018-10-26 02:47:04  访问:136 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Ściek Betonowe Oznacza To Plastikowe?
Aż do wyboru są gotowe zbiorniki z betonu to znaczy tworzywa sztucznego. Jedne oraz drugie mają zalety, toż także także wady. Na które więc się zdecydować?
Dół gnilny z betonu
Wykonuje się je tak bywa spośród prefabrykowanych elementów betonowych plus żelbetowych. Produkowane są zbiorniki jednoczęściowe (jednokomorowe) - przykryte płytą żelbetową także dwuczęściowe - składające się spośród dwóch połączonych skorup (dostępne są podobnie modele wielokomorowe). Szamba są zaizolowane, co zapewnia im szczelność. Wyposażone są w płyty włazowe (okrągłe, kwadratowe to znaczy prostokątne) wykonane spośród żelbetonu także PCW dodatkowo wejście inspekcyjny, służący aż do wyciągania odpady (z przykrywką blaszany ocynkowanej).
Wadą tego typu zbiorników jest duży jarzmo. Powaga zbiornika o pojemności 8 m^3 (pojemność wystarczająca dla czteroosobowej rodziny) wynosi prawie 4 tony, do tego trzeba doliczyć pokrywę o ciężarze ok. 2 ton. Tak duży ciężar zbiornika betonowego przypadkiem gmatwać jego transport oraz zestaw. Producenci zbiorników z betonu z reguły zapewniają usługi transportowe dodatkowo zestaw, dysponując specjalistycznym sprzętem.
Przed aliści zbiornik zostanie dostarczony pod wskazany adres, powinno się upichcić transzeja o szerokości dodatkowo długości większej o 30 cm od wymiarów zamówionego zbiornika. Należy też umożliwić dojście aż do wykopu samochodu ciężarowego plus zapewnić rozładunek zbiornika tyłem (częściej) czyli bokiem. Zbiornik montowany jest z wykorzystaniem urządzeń hydraulicznych, znajdujących się na samochodzie ciężarowym. Po posadowieniu zbiornika zasadniczego monter układa warstwę spoiny cementowej, na której łączona jest górna część zbiornika. Lokalizacja łączenia zbiorników dwuczęściowych jest potem kodowanie warstwą zaprawy wodoszczelnej.
Dół gnilny betonowe jest niezbicie solidniejsze od szamb plastikowych. O ile powyżej zbiornikiem planujemy np. pozycja parkingowe na rzecz samochodu, to znaczy podjazd do garażu pożądane byłoby wybrać oczywiście taki sposób zbiornika. Dół gnilny z betonu będzie także lepszym rozwiązaniem, podczas gdy mamy wyższy równy wód gruntowych - taki zbiornik, ze względu na swój ciężar, pewniej osadzi się w gruncie. Pod warunkiem w najbliższej przyszłości planowana jest kanalizacja, to też będzie przełożony wybór - zaletą zbiorników betonowych jest bowiem niższa cena, a więc nie warto w tym przypadku przepłacać.
Kloaka tworzywowe
Wykonuje się je zazwyczaj z polietylenu o wysokiej gęstości również żywicy poliestrowej (wzmocnionej włóknem szklanym). Są trwałe także odporne na korozję chemiczną. Są lekkie - to ich szczególna zaleta - ważą już od 60-70 kg. Na przykład: pojemnik o pojemności 8 m^3 waży 190 kg, a o pojemności 10 m^3 - 230 kg. Łatwo go wówczas toczyć także montować (jest dozwolone to przede wszystkim zrobić we własnym zakresie), do posadowienia zbiornika nie jest potrzebny żuraw. Przypuszczalnie się w ten sposób zdarzyć, że kloaka przestaje nam stanowić potrzebne, ponieważ wykonano przyłącze kanalizacyjne. Pojemnik taki wolno w dalszym ciągu zużytkować aż do zbierania deszczówki (po uprzednim oczyszczeniu) oznacza to komuś go odsprzedać - nadaje się do ponownego wykorzystania na szambo lub osadnik w przydomowej oczyszczalni ścieków.
Wadą zbiorników plastikowych jest przeciwnie zaś mała uporczywość na duże obciążenie. Nie zaleca się miejsca nad nimi ustalać na miejsce na szambo (na stronie internetowej firmy) do parkowania na rzecz wozów.
W gruntach o wysokim poziomie wód plus gruntach gliniastych (w których prawdopodobnie się gromadzić tlenek wodoru) pojemnik koniecznie wypada zabezpieczyć zanim wyporem. W tym celu należy go obetonować lub przymocować aż do płyty żelbetowej.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
脚注信息